Genpact Ltd (G)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 834 770 2 590 250 2 418 140 2 294 690 1 921 770
Zobowiązania handlowe w tys. USD 35 809 24 984 13 910 21 981 42 584
Rotacja zobowiązań 79,16 103,68 173,84 104,39 45,13

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 834 770K ÷ $35 809K
= 79,16


Analiza porównawcza

2022