Genpact Ltd (G)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 2 834 770 2 820 093 2 756 560 2 675 286 2 590 250 2 501 241 2 453 384 2 414 294
Zobowiązania handlowe w tys. USD 35 809 27 925 26 964 21 098 24 984 24 834 25 194 21 567
Rotacja zobowiązań 79,16 100,99 102,23 126,80 103,68 100,72 97,38 111,94

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 834 770K ÷ $35 809K
= 79,16


Analiza porównawcza

2022/Q4