Genpact Ltd (G)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 353 404 369 448 308 276 304 881 282 019
Kapitał własny w tys. USD 1 826 160 1 897 130 1 834 230 1 689 170 1 404 180
ROE 19,35% 19,47% 16,81% 18,05% 20,08%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $353 404K ÷ $1 826 160K
= 19,35%


Analiza porównawcza

2022