Genpact Ltd (G)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 631 255 353 404 369 448 308 276 304 881
Kapitał własny w tys. USD 2 248 390 1 826 160 1 897 130 1 834 230 1 689 170
ROE 28,08% 19,35% 19,47% 16,81% 18,05%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $631 255K ÷ $2 248 390K
= 28,08%


Analiza porównawcza

2023