Genpact Ltd (G)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 371 170 4 022 210 3 709 380 3 520 540 3 000 790
Aktywa razem w tys. USD 4 588 810 4 975 270 4 873 510 4 454 180 3 529 440
Rotacja aktywów razem 0,95 0,81 0,76 0,79 0,85

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 371 170K ÷ $4 588 810K
= 0,95


Analiza porównawcza

2022