Genpact Ltd (G)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 476 890 4 371 170 4 022 210 3 709 380 3 520 540
Aktywa razem w tys. USD 4 805 710 4 588 810 4 975 270 4 873 510 4 454 180
Rotacja aktywów razem 0,93 0,95 0,81 0,76 0,79

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 476 890K ÷ $4 805 710K
= 0,93


Analiza porównawcza

2023