Genpact Ltd (G)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 371 170 4 022 210 3 709 380 3 520 540 3 000 790
Property, plant and equipment w tys. USD 180 758 215 089 231 122 254 035 212 715
Rotacja aktywów trwałych 24,18 18,70 16,05 13,86 14,11

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 371 170K ÷ $180 758K
= 24,18


Analiza porównawcza

2022