Genpact Ltd (G)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 891 510 1 779 490 1 921 640 1 748 870 1 551 680
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 317 930 1 103 320 1 308 800 1 202 640 910 211
Wskaźnik płynności bieżącej 1,44 1,61 1,47 1,45 1,70

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 891 510K ÷ $1 317 930K
= 1,44


Analiza porównawcza

2023