Genpact Ltd (G)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 921 640 1 748 870 1 551 680 1 355 060 1 433 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 308 800 1 202 640 910 211 976 312 838 784
Wskaźnik płynności bieżącej 1,47 1,45 1,70 1,39 1,71

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 921 640K ÷ $1 308 800K
= 1,47


Analiza porównawcza

2021