Firstenergy Corp. (FE)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 21 203 000 44 496 000 22 131 000 19 618 000 17 751 000
Aktywa razem w tys. USD 46 108 000 90 864 000 44 464 000 42 301 000 40 063 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,46 0,49 0,50 0,46 0,44

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $21 203 000K ÷ $46 108 000K
= 0,46


Analiza porównawcza

2022