Firstenergy Corp. (FE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 102 000 406 000 1 283 000 1 079 000 908 000 981 000 -1 724 000
Amortyzacja 1 280 000 1 317 000 1 601 000 1 199 000 1 217 000 1 384 000 1 700 000
Zmiana stanu należności 13 000 -987 000 -160 000 145 000 -217 000 -143 000 39 000
Zmiana stanu zapasów 91 000 -99 000 -57 000 36 000 29 000 -211 000 -101 000
Zmiana stanu gotówki -23 000 -2 764 000 -272 000 1 107 000 260 000 -222 000 390 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 387 000 2 683 000 2 811 000 1 423 000 2 467 000 1 410 000 3 808 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 356 000 -2 756 000 -2 445 000 -2 657 000 -2 665 000 -2 675 000 -2 841 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 652 000 -3 076 000 -2 559 000 -2 908 000 -2 873 000 -3 018 000 -2 716 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 238 000 -912 000 -542 000 2 607 000 656 000 1 394 000 -702 000