Firstenergy Corp. (FE)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 1 102 000 406 000 1 283 000 1 079 000 908 000
Kapitał własny w tys. USD 10 437 000 10 166 000 8 675 000 7 237 000 6 975 000
ROE 10,56% 3,99% 14,79% 14,91% 13,02%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 102 000K ÷ $10 437 000K
= 10,56%


Analiza porównawcza

2023