Firstenergy Corp. (FE)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 4 593 000 6 890 000 3 070 000 3 424 000 3 647 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 503 000 1 886 000 827 000 1 005 000 965 000
Rotacja zobowiązań 3,06 3,65 3,71 3,41 3,78

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $4 593 000K ÷ $1 503 000K
= 3,06


Analiza porównawcza

2022