Firstenergy Corp. (FE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 160 000 2 924 000 1 734 000 627 000 367 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 217 000 374 000 157 000 157 000 175 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 958 000 8 832 000 5 004 000 4 862 000 4 634 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,10 0,37 0,38 0,16 0,12

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($160 000K + $217 000K) ÷ $3 958 000K
= 0,10


Analiza porównawcza

2022