Firstenergy Corp. (FE)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 12 459 000 22 264 000 10 790 000 11 035 000 11 261 000
Property, plant and equipment w tys. USD 36 285 000 69 488 000 33 294 000 31 650 000 29 911 000
Rotacja aktywów trwałych 0,34 0,32 0,32 0,35 0,38

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $12 459 000K ÷ $36 285 000K
= 0,34


Analiza porównawcza

2022