Firstenergy Corp. (FE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 12 459 000 22 264 000 10 790 000 11 035 000 11 261 000
Aktywa razem w tys. USD 46 108 000 90 864 000 44 464 000 42 301 000 40 063 000
Rotacja aktywów razem 0,27 0,25 0,24 0,26 0,28

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $12 459 000K ÷ $46 108 000K
= 0,27


Analiza porównawcza

2022