Firstenergy Corp. (FE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 415 000 6 474 000 3 714 000 2 444 000 2 392 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 958 000 8 832 000 5 004 000 4 862 000 4 634 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,61 0,73 0,74 0,50 0,52

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 415 000K ÷ $3 958 000K
= 0,61


Analiza porównawcza

2022