Firstenergy Corp. (FE)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 4 593 000 6 890 000 3 070 000 3 424 000 3 647 000
Zapasy w tys. USD 421 000 520 000 317 000 281 000 252 000
Rotacja zapasów 10,91 13,25 9,68 12,19 14,47

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $4 593 000K ÷ $421 000K
= 10,91


Analiza porównawcza

2022