Exelon Corp. (EXC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 35 662 000 35 714 000 35 483 000 31 719 000 34 465 000
Aktywa razem w tys. USD 95 349 000 133 013 000 129 317 000 124 977 000 119 666 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,37 0,27 0,27 0,25 0,29

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $35 662 000K ÷ $95 349 000K
= 0,37


Analiza porównawcza

2022