Exelon Corp. (EXC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 407 000 1 182 000 663 000 587 000 1 349 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 047 000 5 374 000 4 152 000 3 149 000 3 312 000
Należności w tys. USD 3 561 000 5 126 000 4 629 000 6 175 000 5 863 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 10 611 000 16 111 000 12 771 000 14 185 000 11 404 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,57 0,73 0,74 0,70 0,92

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($407 000K + $2 047 000K + $3 561 000K) ÷ $10 611 000K
= 0,57


Analiza porównawcza

2022