Exelon Corp. (EXC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 078 000 36 347 000 33 039 000 34 438 000 35 985 000
Property, plant and equipment w tys. USD 69 076 000 84 219 000 82 584 000 80 233 000 76 707 000
Rotacja aktywów trwałych 0,28 0,43 0,40 0,43 0,47

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $19 078 000K ÷ $69 076 000K
= 0,28


Analiza porównawcza

2022