Exelon Corp. (EXC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 078 000 36 347 000 33 039 000 34 438 000 35 985 000
Aktywa razem w tys. USD 95 349 000 133 013 000 129 317 000 124 977 000 119 666 000
Rotacja aktywów razem 0,20 0,27 0,26 0,28 0,30

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $19 078 000K ÷ $95 349 000K
= 0,20


Analiza porównawcza

2022