Exelon Corp. (EXC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 6 214 000 17 364 000 14 104 000 15 497 000 16 670 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 3 387 000 4 141 000 3 567 000 3 565 000 3 805 000
Rotacja zobowiązań 1,83 4,19 3,95 4,35 4,38

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $6 214 000K ÷ $3 387 000K
= 1,83


Analiza porównawcza

2022