Exelon Corp. (EXC)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 6 214 000 17 364 000 14 104 000 15 497 000 16 670 000
Zapasy w tys. USD 755 000 1 869 000 1 722 000 1 768 000 1 685 000
Rotacja zapasów 8,23 9,29 8,19 8,77 9,89

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $6 214 000K ÷ $755 000K
= 8,23


Analiza porównawcza

2022