Exelon Corp. (EXC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 7 336 000 13 957 000 12 562 000 12 037 000 13 360 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 10 611 000 16 111 000 12 771 000 14 185 000 11 404 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,69 0,87 0,98 0,85 1,17

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $7 336 000K ÷ $10 611 000K
= 0,69


Analiza porównawcza

2022