Exelon Corp. (EXC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 21 727 000 19 078 000 36 347 000 33 039 000 34 438 000 35 985 000 33 531 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 8 241 000 6 214 000 17 364 000 14 104 000 15 497 000 16 670 000 14 035 000
Zysk ze sprzedaży brutto 13 486 000 12 864 000 18 983 000 18 935 000 18 941 000 19 315 000 19 496 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 4 013 000 3 317 000 2 522 000 2 799 000 4 342 000 3 842 000 3 811 000
Koszty odsetek netto 1 729 000 1 447 000 1 571 000 1 635 000 1 616 000 1 554 000 1 560 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 702 000 2 403 000 2 199 000 2 327 000 3 802 000 2 204 000 3 724 000
Podatek dochodowy 374 000 349 000 370 000 373 000 774 000 120 000 -125 000
Udziały niekontrolujące 0 1 000 123 000 -9 000 0 0 0
Zysk (strata) netto 2 328 000 2 170 000 1 706 000 1 963 000 2 936 000 2 010 000 3 770 000