Exelon Corp. (EXC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 407 000 1 182 000 663 000 587 000 1 349 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 047 000 5 374 000 4 152 000 3 149 000 3 312 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 10 611 000 16 111 000 12 771 000 14 185 000 11 404 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,23 0,41 0,38 0,26 0,41

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($407 000K + $2 047 000K) ÷ $10 611 000K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022