Edison International (EIX)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 27 025 000 24 170 000 19 632 000 17 864 000 14 632 000
Kapitał własny w tys. USD 15 621 000 15 888 000 14 048 000 13 303 000 10 459 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 1,73 1,52 1,40 1,34 1,40

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $27 025 000K ÷ $15 621 000K
= 1,73


Analiza porównawcza

2022