Edison International (EIX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 220 000 14 905 000 13 578 000 12 347 000 12 657 000
Property, plant and equipment w tys. USD 53 486 000 50 700 000 47 839 000 44 285 000 41 348 000
Rotacja aktywów trwałych 0,32 0,29 0,28 0,28 0,31

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $17 220 000K ÷ $53 486 000K
= 0,32


Analiza porównawcza

2022