Edison International (EIX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 220 000 14 905 000 13 578 000 12 347 000 12 657 000
Aktywa razem w tys. USD 78 041 000 74 745 000 69 372 000 64 382 000 56 715 000
Rotacja aktywów razem 0,22 0,20 0,20 0,19 0,22

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $17 220 000K ÷ $78 041 000K
= 0,22


Analiza porównawcza

2022