Edison International (EIX)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 612 000 759 000 739 000 1 284 000 -423 000
Kapitał własny w tys. USD 15 621 000 15 888 000 14 048 000 13 303 000 10 459 000
ROE 3,92% 4,78% 5,26% 9,65% -4,04%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $612 000K ÷ $15 621 000K
= 3,92%


Analiza porównawcza

2022