Edison International (EIX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 914 000 390 000 87 000 68 000 144 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 346 000 2 489 000 2 142 000 1 734 000 1 530 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 10 347 000 8 609 000 10 277 000 5 523 000 5 395 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,41 0,33 0,22 0,33 0,31

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($914 000K + $3 346 000K) ÷ $10 347 000K
= 0,41


Analiza porównawcza

2022