Edison International (EIX)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 220 000 14 905 000 13 578 000 12 347 000 12 657 000
Working capital w tys. USD -3 277 000 -3 118 000 -5 216 000 -1 963 000 -2 036 000
Rotacja kapitału pracującego

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $17 220 000K ÷ $-3 277 000K
= —


Analiza porównawcza

2022