Edison International (EIX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 27 025 000 24 170 000 19 632 000 17 864 000 14 632 000
Aktywa razem w tys. USD 78 041 000 74 745 000 69 372 000 64 382 000 56 715 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,35 0,32 0,28 0,28 0,26

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $27 025 000K ÷ $78 041 000K
= 0,35


Analiza porównawcza

2022