Edison International (EIX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 7 070 000 5 491 000 5 061 000 3 560 000 3 359 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 10 347 000 8 609 000 10 277 000 5 523 000 5 395 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,68 0,64 0,49 0,64 0,62

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $7 070 000K ÷ $10 347 000K
= 0,68


Analiza porównawcza

2022