Cytokinetics Inc (CYTK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 867 664 586 026 608 974 471 638 477 636 350 301 425 577 464 060
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 14 317 14 251 8 496 12 215 16 661 11 227 3 026 5 741
Należności w tys. USD 2 294 1 973 6 056 51 819 644 2 701 4 514 4 420
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 76 496 66 843 66 847 71 860 80 868 61 766 35 930 31 199
Wskaźnik płynności szybkiej 11,56 9,01 9,33 7,45 6,12 5,90 12,05 15,20

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($867 664K + $14 317K + $2 294K) ÷ $76 496K
= 11,56


Analiza porównawcza

2022/Q3