Cytokinetics Inc (CYTK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 539 239 565 722 663 962 782 577 867 664 586 026 608 974 471 638
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 19 678 19 868 15 661 12 462 14 317 14 251 8 496 12 215
Należności w tys. USD 2 499 985 1 006 147 2 294 1 973 6 056 51 819
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 77 723 65 617 75 220 84 617 76 496 66 843 66 847 71 860
Wskaźnik płynności szybkiej 7,22 8,94 9,05 9,40 11,56 9,01 9,33 7,45

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($539 239K + $19 678K + $2 499K) ÷ $77 723K
= 7,22


Analiza porównawcza

2023/Q3