Cytokinetics Inc (CYTK)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD -186 313 -93 943 -98 867 -88 916 -113 396
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 142 838 135 713 129 257 39 806 31 777
Kapitał własny w tys. USD 243 863 113 383 -10 937 25 934 109 842
Zwrot z kapitału całkowitego -48,18% -37,71% -83,56% -135,25% -80,07%

2021 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $-186 313K ÷ ($142 838K + $243 863K)
= -48,18%


Analiza porównawcza

2021