Cytokinetics Inc (CYTK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 614 824 782 577 471 638 464 060 225 112
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 11 944 12 462 12 215 5 741 3 477
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 102 678 84 617 71 860 31 199 26 023
Wskaźnik płynności gotówkowej 6,10 9,40 6,73 15,06 8,78

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($614 824K + $11 944K) ÷ $102 678K
= 6,10


Analiza porównawcza

2023