Cytokinetics Inc (CYTK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 782 577 471 638 464 060 225 112 198 731
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 12 462 12 215 5 741 3 477 6 712
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 84 617 71 860 31 199 26 023 22 194
Wskaźnik płynności gotówkowej 9,40 6,73 15,06 8,78 9,26

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($782 577K + $12 462K) ÷ $84 617K
= 9,40


Analiza porównawcza

2022