Cytokinetics Inc (CYTK)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 94 588 70 428 55 828 26 868 31 501
Property, plant and equipment w tys. USD 80 453 73 271 13 346 4 530 3 204
Rotacja aktywów trwałych 1,18 0,96 4,18 5,93 9,83

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $94 588K ÷ $80 453K
= 1,18


Analiza porównawcza

2022