Cytokinetics Inc (CYTK)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 530 94 588 70 428 55 828 26 868
Property, plant and equipment w tys. USD 68 748 80 453 73 271 13 346 4 530
Rotacja aktywów trwałych 0,11 1,18 0,96 4,18 5,93

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $7 530K ÷ $68 748K
= 0,11


Analiza porównawcza

2023