Cytokinetics Inc (CYTK)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD -496 205 -324 202 -186 313 -93 943 -98 867
Aktywa razem w tys. USD 824 316 1 014 780 841 319 533 803 289 814
Operacyjny ROA -60,20% -31,95% -22,15% -17,60% -34,11%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $-496 205K ÷ $824 316K
= -60,20%


Analiza porównawcza

2023