Cytokinetics Inc (CYTK)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD -324 202 -186 313 -93 943 -98 867 -88 916
Aktywa razem w tys. USD 1 014 780 841 319 533 803 289 814 211 178
Operacyjny ROA -31,95% -22,15% -17,60% -34,11% -42,10%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $-324 202K ÷ $1 014 780K
= -31,95%


Analiza porównawcza

2022