Cytokinetics Inc (CYTK)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 609 618 142 838 135 713 129 257 39 806
Kapitał własny w tys. USD -107 900 243 863 113 383 -10 937 25 934
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 1,22 0,37 0,54 1,09 0,61

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $609 618K ÷ ($609 618K + $-107 900K)
= 1,22


Analiza porównawcza

2022