Cytokinetics Inc (CYTK)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 94 588 70 428 55 828 26 868 31 501
Aktywa razem w tys. USD 1 014 780 841 319 533 803 289 814 211 178
Rotacja aktywów razem 0,09 0,08 0,10 0,09 0,15

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $94 588K ÷ $1 014 780K
= 0,09


Analiza porównawcza

2022