Cytokinetics Inc (CYTK)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 70 428 55 828 26 868 31 501 13 368
Aktywa razem w tys. USD 841 319 533 803 289 814 211 178 294 810
Rotacja aktywów razem 0,08 0,10 0,09 0,15 0,05

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $70 428K ÷ $841 319K
= 0,08


Analiza porównawcza

2021