Cytokinetics Inc (CYTK)

ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD -526 244 -388 955 -215 314 -127 290 -121 692
Aktywa razem w tys. USD 824 316 1 014 780 841 319 533 803 289 814
ROA -63,84% -38,33% -25,59% -23,85% -41,99%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-526 244K ÷ $824 316K
= -63,84%


Analiza porównawcza

2023