Cytokinetics Inc (CYTK)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -388 955 -215 314 -127 290 -121 692 -106 289
Aktywa razem w tys. USD 1 014 780 841 319 533 803 289 814 211 178
ROA -38,33% -25,59% -23,85% -41,99% -50,33%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-388 955K ÷ $1 014 780K
= -38,33%


Analiza porównawcza

2022