Cytokinetics Inc (CYTK)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD -526 244 -388 955 -215 314 -127 290 -121 692
Kapitał własny w tys. USD -386 323 -107 900 243 863 113 383 -10 937
ROE -88,29% -112,27%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-526 244K ÷ $-386 323K
= —


Analiza porównawcza

2023