Cytokinetics Inc (CYTK)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -388 955 -215 314 -127 290 -121 692 -106 289
Kapitał własny w tys. USD -107 900 243 863 113 383 -10 937 25 934
ROE -88,29% -112,27% -409,84%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-388 955K ÷ $-107 900K
= —


Analiza porównawcza

2022