Casey`s General Stores, Inc. (CASY)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023/Q1
(31 lip 2022)
2022/Q4
(30 kwi 2022)
2022/Q3
(31 sty 2022)
2022/Q2
(31 paź 2021)
2022/Q1
(31 lip 2021)
2021/Q4
(30 kwi 2021)
2021/Q3
(31 sty 2021)
2021/Q2
(31 paź 2020)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 11 350 160 10 189 900 9 204 920 8 288 550 7 327 340 6 350 750 5 821 320 6 104 810
Zapasy w tys. USD 399 138 396 199 351 377 350 182 338 082 286 598 271 421 249 842
Rotacja zapasów 28,44 25,72 26,20 23,67 21,67 22,16 21,45 24,43

2023/Q1 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $11 350 160K ÷ $399 138K
= 28,44


Analiza porównawcza

2023/Q1