Casey`s General Stores, Inc. (CASY)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 12 952 600 8 707 190 9 175 300 9 352 910 8 391 120
Należności w tys. USD 152 099 89 276 63 167 66 751 95 727
Rotacja należności 85,16 97,53 145,25 140,12 87,66

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $12 952 600K ÷ $152 099K
= 85,16


Analiza porównawcza

2022