Casey`s General Stores, Inc. (CASY)

ROA

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Zysk netto w tys. USD 339 790 312 900 263 846 203 886 317 903
Aktywa razem w tys. USD 5 505 730 4 460 310 3 943 890 3 731 380 3 469 930
ROA 6,17% 7,02% 6,69% 5,46% 9,16%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $339 790K ÷ $5 505 730K
= 6,17%


Analiza porównawcza

2022