Casey`s General Stores, Inc. (CASY)

ROA

Obliczenia

2023
(30 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Zysk netto w tys. USD 446 691 339 790 312 900 263 846 203 886
Aktywa razem w tys. USD 5 943 270 5 505 730 4 460 310 3 943 890 3 731 380
ROA 7,52% 6,17% 7,02% 6,69% 5,46%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $446 691K ÷ $5 943 270K
= 7,52%


Analiza porównawcza

2023