Casey`s General Stores, Inc. (CASY)

ROE

Obliczenia

2023
(30 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Zysk netto w tys. USD 446 691 339 790 312 900 263 846 203 886
Kapitał własny w tys. USD 2 660 670 2 240 840 1 932 680 1 643 200 1 408 770
ROE 16,79% 15,16% 16,19% 16,06% 14,47%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $446 691K ÷ $2 660 670K
= 16,79%


Analiza porównawcza

2023