Casey`s General Stores, Inc. (CASY)

ROE

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Zysk netto w tys. USD 339 790 312 900 263 846 203 886 317 903
Kapitał własny w tys. USD 2 240 840 1 932 680 1 643 200 1 408 770 1 271 140
ROE 15,16% 16,19% 16,06% 14,47% 25,01%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $339 790K ÷ $2 240 840K
= 15,16%


Analiza porównawcza

2022