Casey`s General Stores, Inc. (CASY)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(30 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 378 869 158 878 336 545 78 275 63 296
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 22 107 17 859 11 214 9 801 7 493
Należności w tys. USD 143 894 152 099 89 276 63 167 66 751
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 927 125 904 678 612 749 1 063 430 590 932
Wskaźnik płynności szybkiej 0,59 0,36 0,71 0,14 0,23

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($378 869K + $22 107K + $143 894K) ÷ $927 125K
= 0,59


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Casey`s General Stores, Inc.
CASY
0,59
Grocery Outlet Holding Corp
GO
0,47
Kroger Co.
KR
0,30
Sprouts Farmers Market Inc
SFM
0,69
Sysco Corp.
SYY
0,72