Casey`s General Stores, Inc. (CASY)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 158 878 336 545 78 275 63 296 53 679
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 17 859 11 214 9 801 7 493 5 766
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 904 678 612 749 1 063 430 590 932 507 850
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,20 0,57 0,08 0,12 0,12

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($158 878K + $17 859K) ÷ $904 678K
= 0,20


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Casey`s General Stores, Inc.
CASY
0,20
Grocery Outlet Holding Corp
GO
0,42
Kroger Co.
KR
0,22
Sprouts Farmers Market Inc
SFM
0,63
Sysco Corp.
SYY
0,13