Casey`s General Stores, Inc. (CASY)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(30 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Rotacja zapasów 31,97 25,72 22,16 29,79 27,10
Rotacja należności 104,90 85,16 97,53 145,25 140,12
Rotacja zobowiązań 21,45 17,31 17,87 38,04 22,07
Rotacja kapitału pracującego 78,53

Średnia liczba dni

2023
(30 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Cykl zapasów dni 11,42 14,19 16,47 12,25 13,47
Cykl należności dni 3,48 4,29 3,74 2,51 2,60
Cykl zobowiązań dni 17,02 21,09 20,43 9,59 16,54

Długoterminowe

2023
(30 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Rotacja aktywów trwałych 3,58 3,25 2,49 2,76 3,01
Rotacja aktywów razem 2,54 2,35 1,95 2,33 2,51