Casey`s General Stores, Inc. (CASY)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Rotacja zapasów 25,72 22,16 29,79 27,10 27,40
Rotacja należności 85,16 97,53 145,25 140,12 87,66
Rotacja zobowiązań 17,31 17,87 38,04 22,07 20,60
Rotacja kapitału pracującego 78,53

Średnia liczba dni

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Cykl zapasów dni 14,19 16,47 12,25 13,47 13,32
Cykl należności dni 4,29 3,74 2,51 2,60 4,16
Cykl zobowiązań dni 21,09 20,43 9,59 16,54 17,72

Długoterminowe

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Rotacja aktywów trwałych 3,25 2,49 2,76 3,01 2,89
Rotacja aktywów razem 2,35 1,95 2,33 2,51 2,42