Casey`s General Stores, Inc. (CASY)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 497 700 454 049 395 467 319 058 265 377
Aktywa razem w tys. USD 5 505 730 4 460 310 3 943 890 3 731 380 3 469 930
Operacyjny ROA 9,04% 10,18% 10,03% 8,55% 7,65%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $497 700K ÷ $5 505 730K
= 9,04%


Analiza porównawcza

2022