Casey`s General Stores, Inc. (CASY)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(30 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 639 333 497 700 454 049 395 467 319 058
Aktywa razem w tys. USD 5 943 270 5 505 730 4 460 310 3 943 890 3 731 380
Operacyjny ROA 10,76% 9,04% 10,18% 10,03% 8,55%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $639 333K ÷ $5 943 270K
= 10,76%


Analiza porównawcza

2023