Casey`s General Stores, Inc. (CASY)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 10 189 900 6 350 750 7 030 610 7 398 190 6 621 730
Zapasy w tys. USD 396 199 286 598 236 007 273 040 241 668
Rotacja zapasów 25,72 22,16 29,79 27,10 27,40

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $10 189 900K ÷ $396 199K
= 25,72


Analiza porównawcza

2022